lorem ipsum oposum dolor sit amet
jedna dvě honza jde nese pytel mouky Ema má maso ó my se bla bla máme mísu nechala doma
ispum 0.01 77.07 2.82 4.53 0.26 12.71 0.01 0.05 0.18 2.34
ipsum lorem 0.03 75.76 3.71 5.18 0.44 12.50 0.02 0.05 0.13 2.13
amet ipsum 0.03 74.03 3.27 5.48 0.23 14.34 0.00 0.06 0.18 2.37
lorem sit 0.06 74.52 3.47 6.49 0.28 12.82 0.00 0.00 0.17 2.18
sit dolor 0.03 76.27 3.23 5.14 0.17 12.81 0.04 0.04 0.16 2.10
oposum ipsum 0.03 72.16 2.23 3.27 0.25 17.36 0.05 0.09 0.36 4.20
sit amet 0.06 73.41 2.34 4.49 0.47 16.19 0.11 0.06 0.15 2.72
dolor 0.09 73.84 2.83 4.74 0.12 14.37 0.01 0.13 0.25 3.59
oposum 0.04 66.60 1.80 2.69 0.15 22.65 0.03 0.29 0.49 5.23
lorem ipsum 0.07 70.92 3.86 6.25 0.52 14.95 0.13 0.14 0.23 2.93
klobouku 0.03 73.65 2.67 4.63 0.25 15.13 0.03 0.08 0.23 3.31
péro na 0.14 76.37 3.81 5.55 0.19 11.86 0.01 0.06 0.18 1.84
myslivec 0.04 72.25 3.53 5.71 0.19 15.60 0.04 0.30 0.13 2.22
šel za ním 0.06 71.98 2.94 4.49 0.33 16.31 0.04 0.14 0.25 3.41
louku 0.04 75.45 3.91 6.79 0.32 11.21 0.01 0.05 0.15 2.06
přes zelenou 0.06 74.36 3.00 5.01 0.29 14.33 0.01 0.04 0.22 2.66
přes oves 0.07 73.50 2.76 5.09 0.38 15.00 0.04 0.12 0.21 2.79
skákal pes 0.04 72.84 3.20 5.47 0.25 14.48 0.02 0.09 0.22 3.37
dominé 0.02 73.69 3.49 5.43 0.28 14.16 0.03 0.04 0.12 2.73
ábr, fábr 0.04 72.70 2.54 4.68 0.23 16.41 0.03 0.11 0.23 3.02
kliky bé 0.02 74.88 1.94 3.23 0.12 15.71 0.01 0.10 0.27 3.72
enyky, benyky 0.04 77.18 3.03 5.27 0.25 11.61 0.03 0.13 0.19 2.24
nos 0.01 78.64 2.59 3.66 0.15 12.49 0.00 0.03 0.10 2.30
natloukl si 0.02 79.11 3.68 6.22 0.32 9.20 0.01 0.02 0.10 1.29
bos 0.06 72.82 2.17 3.43 0.18 17.39 0.04 0.15 0.40 3.35
bez klobouku 0.05 76.49 2.97 5.13 0.31 12.18 0.01 0.05 0.16 2.64
z elektriky 0.01 76.55 3.70 5.11 0.23 12.31 0.02 0.06 0.15 1.85
čert vyletěl 0.07 77.40 4.78 6.13 0.27 9.73 0.01 0.02 0.17 1.41
dva špalíky 0.01 73.29 4.03 7.00 0.23 13.02 0.01 0.06 0.14 2.21
ententýky 0.03 72.42 3.48 5.28 0.36 15.81 0.04 0.05 0.15 2.34
lorem sit 0.06 71.06 3.00 4.22 0.25 17.17 0.06 0.15 0.28 3.72
ipsum oposum 0.03 75.30 2.65 4.18 0.24 14.43 0.02 0.08 0.22 2.82
sit amet 0.15 63.76 1.94 3.51 0.31 25.38 0.03 0.32 0.44 4.15
lorem ipsum 0.10 60.73 1.86 3.01 0.83 27.17 0.07 0.64 0.59 4.98
amet 0.02 74.59 3.13 5.72 0.19 13.60 0.01 0.08 0.17 2.49
dolor sit 0.03 74.92 3.55 5.24 0.27 13.22 0.00 0.05 0.14 2.54
oposum 0.04 75.63 2.92 5.15 0.08 13.91 0.00 0.08 0.27 1.92
ipsum 0.05 70.99 2.97 4.56 0.34 17.96 0.04 0.20 0.22 2.65
lorem 0.06 73.51 3.53 5.10 0.45 14.18 0.10 0.03 0.18 2.81