Svátky v javascriptu

Dvě verze svátků. Jedna pomocí document.write trochu zkomprimovaná, a druhá o dost menší verze pomocí DOM.